• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

TnT vol. 2

tnt2cover

Studentski Inovacioni Centar Elektronskog Fakulteta je po drugi put organizovao konferenciju „Technology ‘n’ Trends“ na Elektronskom fakultetu u Nišu sa željom da je učini tradicionalnim događajem namenjenim kompanijama koje će se kroz zanimljiva predavanja, ili radionicom iz oblasti njihovog poslovanja, predstaviti i povezati sa studentima. Ovog puta su na konferenciji bile predstavljene trenutno atraktivne teme iz oblasti izrade web aplikacija i najnovijih trendova u elektronici.

Konferencija je trajala tri dana, od 7. do 9. novembra 2012. godine. Događaj je održan u Svečanoj sali Elektronskog fakulteta.

Agenda konferencije

Web dan – sreda, 07. novembar

14:15 – 15:00 – Svečano otvaranje – koktel i nastup USB grupe
15:15 – 15:30 – Predstavljanje kompanija
15:30 – 16:20 – YoungCulture: Novo doba e-commerce-a – Recommender sistemi
16:20 – 16:30 – Pauza za osveženje
16:30 – 17:20 – AdverCity: Skup primenjenih web tehnologija – studija slučaja costtodrive.com
17:20 – 17:30 – Pauza za osveženje
17:30 – 18:20 – Martin Jovanović i Nikola Jovanović – NLP: mind firmware upgrade

Krojač dan – četvrtak, 08. novembar

15:00 – 15:50 – Dan u Krojaču: 24 sata u web dizajn kompaniji
15:50 – 16:10 – Pauza za ručak
16:10 – 17:00 – HTML5 i Web trendovi
17:15 – 18:05 – Radionica HTML5 & CSS 3 (računarska učionica 527)
18:05 – 18:15 – Pauza za osveženje
18:15 – 19:05 – Radionica HTML5 & CSS 3 (računarska učionica 527)

Ko je Krojač?   –   O čemu se  pričalo?

Elsys dan – petak, 09. novembar

      

12:00 – 12:20 – Generalna prezentacija Elsys-a i cele Advans Groupe
12:20 – 12:40 – HR prezentacija
12:40 – 13:15 – Tehnička prezentacija: analogna elektronika
13:15 – 13:30 – Pauza za osveženje
13:30 – 14:10 – Tehnička prezentacija: digitalna elektronika
14:10 – 14:50 – Tehnička prezentacija: softver
14:50 – 15:00 – Pauza za osveženje
15:00 – 15:30 – Pitajte nas!

Ko je Elsys?   –   O čemu se pričalo?

 

Sponzori konferencije

           

 

Kako je bilo prošlog puta?

Pogledajte snimke predavanja sa prethodne konferencije:

Prvi dan konferencije: HugeMedia, Nordeus, ApexSQL
Drugi dan konferencije: Troxo, Ates International, NiCAT