• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

Technology ‘n’ Trends

tnt-cover

Technology ’n’ Trends je trodnevna konferencija zamišljena kao serija predavanja  kroz koje bi kompanije učesnice, lideri modernih tehnologija, predstavile svoj način poslovanja i oblasti kojima se bave.
Ovim programom želimo da omogućimo studentima da na vreme počnu da se usavršavaju u skladu sa vodećim trendovima i tehnologijama. Kroz predavanja i praktične radionice mogu da steknu nova i dopune dosadašnja znanja, čuju dosta zanimljivosti iz sveta inovacija, ali i da se upoznaju sa načinom rada kompanija i onim što će se od njih kao zaposlenih jednoga dana očekivati. Takođe, verujemo da okupljanje i povezivanje studenata sa kompanijama može pospešiti njihovu dalju saradnju, jer obe strane imaju priliku da se predstave na najbolji način.

 

Prva T’n’T konferencija održana je 6. i 7. juna 2012. godine u Svečanoj sali Elektronskog fakulteta u Nišu. Učesnike konferencije i snimke predavanja možete pogledati na linku iznad.

Druga T’n’T konferencija održana je u periodu od 7. do 9. novembra 2012. godine.  Učesnike konferencije i snimke predavanja možete pogledati na linku iznad.

Treća T’n’T konferencija održana je u periodu od od 2. do 4. aprila 2014. godine. Mesto održavanja konferencije bila je, po tradiciji, Svečana sala Elektronskog fakulteta u Nišu. Učesnike konferencije i teme predavanja možete pogledati na linku iznad.

Četvrta T’n’T konferencija, održana aprila 2015. godine, trajala je dva dana i okupila par poznatih kompanija:  youngCulture, Neopix, Devana.

Poslednja T’n’T konferencija, održana aprila 2016. godine trajala je dva dana i bila je sačinjena iz dvosatnih radionica, podržale su je kompanije Horisen i Enjoying.

Prijava za ovogodišnji Technology’n’Trends je u toku.