• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

Struktura organizacije

Teamwork

SICEF organizacija je sastavljena od 4 tima:

  • tim za ljudske resurse – HR (Human resources) tim
  • tim za komunikacije – PR (Public relations) i IT tim
  • tim za eksterne odnose – ER (External relations) tim
  • tim za projekte

 

Za ljudske resurse najčešće je zadužen jedan član i njegov asistent. Oni učestvuju u regrutaciji i odabiru novih članova, prate njihov rad i razvoj, a zadatak im je i unapređenje odnosa među članovima organizacije.

Tim za komunikacije je zadužen za promovisanje organizacije i informisanje javnosti o konkretnim projektima koje SICEF realizuje, kroz gostovanje u medijima i putem društvenih mreža.U okviru ovog tima se nalazi i IT tim zadužen za održavanje sajta i opreme, kao i  kreiranje promo materijala.

Tim za eksterne odnose je zadužen za ostvarivanje kontakata sa kompanijama. Njihov zadatak je da  predstave glavne ideje i ciljeve predviđenih projekata firmama koje mogu biti zainteresovane za učestvovanje na događaju  ili finansijsku podršku nekog projekta.

Projektni tim je zadužen za osmišljavanje  ideja, i njihovo realizovanje kroz konkretne projekte. Zadatak članova ovog tima je pisanje detaljnih opisa projekata, a odgovorni su i za organizaciju samih događaja.