Person Image
Ivana Kostić
Predsednik organizacije
+381 64 535 40 10
ivana.kostic@sicef.info
Person Image
Emilija Kovačević
Potpredsednik
za ljudske resurse (HR)
+381 66 449 570
emilija.kovacevic@sicef.info
Person Image
Stefan Đokić
Potpredsednik
za projekte
+381 64 130 14 23
stefan.djokic@sicef.info
Person Image
Irena Đorđević
Potpredsednik
za eksterne odnose
+381 64 449 46 25
irena.djordjevic@sicef.info
Person image
Nenad Đorđević
Potpredsednik
za komunikacije
+381 69 199 77 03
djordjevic.nenad@elfak.rs

Izvršni odbor

Izvršni odbor organizacije čine predsednik i vođe timova koji čine organizaciju. Mandat izvršnog odbora traje godinu dana, i u tom periodu, izabrani tim je zadužen za postavljanje ciljeva za tu godinu, osmišljavanje aktivnosti u skladu sa ciljevima, kao i usmeravanje ostalih članova organizacije ka ispunjenju tih ciljeva

Timovi

  • Za ljudske resurse najčešće je zadužen jedan član i njegov asistent. Oni učestvuju u regrutaciji i odabiru novih članova, prate njihov rad i razvoj, a zadatak im je i unapređenje odnosa među članovima organizacije.

  • Tim za komunikacije je zadužen za promovisanje organizacije i informisanje javnosti o konkretnim projektima koje SICEF realizuje, kroz gostovanje u medijima i putem društvenih mreža.U okviru ovog tima se nalazi i IT tim zadužen za održavanje sajta i opreme, kao i kreiranje promo materijala.

  • Tim za eksterne odnose je zadužen za ostvarivanje kontakata sa kompanijama. Njihov zadatak je da predstave glavne ideje i ciljeve predviđenih projekata firmama koje mogu biti zainteresovane za učestvovanje na događaju ili finansijsku podršku nekog projekta.

  • Projektni tim je zadužen za osmišljavanje ideja, i njihovo realizovanje kroz konkretne projekte. Zadatak članova ovog tima je pisanje detaljnih opisa projekata, a odgovorni su i za organizaciju samih događaja.