Person Image
Nenad Đorđević
Predsednik organizacije
+381 69 1997 703
djordjevic.nenad@sicef.info
Person Image
Danica Đorđević
Potpredsednik
za ljudske resurse (HR)
+381 64 934 7010
danica.djordjevic@sicef.info
Person Image
Stefan Dimitrijević
Potpredsednik
za projekte
+381 64 919 1073
stefan.dimitrijevic@sicef.info
Person image
Marko Ilić
Potpredsednik
za komunikacije
+381 63 507 841
marko.m.ilic@sicef.info

Izvršni odbor

Izvršni odbor organizacije čine predsednik i vođe timova koji čine organizaciju. Mandat izvršnog odbora traje godinu dana, i u tom periodu, izabrani tim je zadužen za postavljanje ciljeva za tu godinu, osmišljavanje aktivnosti u skladu sa ciljevima, kao i usmeravanje ostalih članova organizacije ka ispunjenju tih ciljeva

Timovi

  • Za ljudske resurse najčešće je zadužen jedan član i njegov asistent. Oni učestvuju u regrutaciji i odabiru novih članova, prate njihov rad i razvoj, a zadatak im je i unapređenje odnosa među članovima organizacije.

  • Tim za komunikacije je zadužen za promovisanje organizacije i informisanje javnosti o konkretnim projektima koje SICEF realizuje, kroz gostovanje u medijima i putem društvenih mreža.U okviru ovog tima se nalazi i IT tim zadužen za održavanje sajta i opreme, kao i kreiranje promo materijala.

  • Tim za eksterne odnose je zadužen za ostvarivanje kontakata sa kompanijama. Njihov zadatak je da predstave glavne ideje i ciljeve predviđenih projekata firmama koje mogu biti zainteresovane za učestvovanje na događaju ili finansijsku podršku nekog projekta.

  • Projektni tim je zadužen za osmišljavanje ideja, i njihovo realizovanje kroz konkretne projekte. Zadatak članova ovog tima je pisanje detaljnih opisa projekata, a odgovorni su i za organizaciju samih događaja.