• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

MSP program

Od ove godine, Microsoft Student Partneri za naš fakultet biraju se među članovima SICEF-a. Zadatak student partnera je da na pravi način predstavi Microsoft na fakultetu, kroz promociju njihovih događaja, tehnologija i alata, držanje radionica i organizovanje različitih aktivnosti pod pokroviteljstvom Microsofta. Više o samom programu i mogućnostima koje vam on pruža možete pročitati na zvaničnom sajtu.

msp