• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

Izvršni odbor

Izvršni odbor organizacije čine predsednik i vođe timova koji čine organizaciju. Mandat  izvršnog odbora traje godinu dana, i u tom periodu, izabrani tim je zadužen za postavljanje ciljeva za tu godinu, osmišljavanje aktivnosti u skladu sa ciljevima, kao i usmeravanje ostalih članova organizacije ka ispunjenju tih ciljeva

 

 

Predsednik

Milica Kostić

email: milica.kostic@sicef.info

telefon: 064/978-79-17

 

Potpredsednik za ljudske resurse

Irena Đorđević

email: irena.djordjevic@sicef.info

telefon: 064/449-46-25

 

Potpredsednik za komunikacije

Milan Milićević

email: milicevicm@elfak.rs

telefon: 065/504-94-98

 

Potpredsednik za eksterne odnose

Ivana Kostić

email: ivana.kostic@sicef.info

telefon: 064/535-40-10

 

Potpredsednik za projekte

Milan Ivković

email: milan.ivkovic@elfak.rs

telefon: 069/788-410